• Slovenčina (Slovenská republika)
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)
2 / 3°C
sneh:

0 cm

podmienky:

nevhodné

vietor: 20 km/h
7°C
predpoved na viacej dni

podstranka_(1)

Skipasy

Cenník lyžiarskych lístkov v stredisku Winter Park Martinky v zimnej sezóne 2013/2014

(Ceny vrátane DPH)

Prvý sneh
do 24.12.2013
deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 10,00 € 12,00 € 15,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 10,00 € 12,00 € 15,00 €
1 denný 13,00 € 16,00 € 19,00 €
1 denný rodinný (2+1) * - - 42,00 €
1 denný rodinný (2+2) * - - 48,00 €
2 denný 24,00 € 28,00 € 35,00 €
Jednorazový 3,00 € 3,50 € 4,00 €

  

Hlavná sezóna
7.1.2014 - 9.3.2014
deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 13,00 € 17,00 € 19,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 13,00 € 17,00 € 19,00 €
1 denný 17,00 € 21,00 € 24,00 €
1 denný rodinný (2+1) * - - 54,00 €
1 denný rodinný (2+2) * - - 60,00 €
2 denný 32,00 € 38,00 € 46,00 €
3 denný 46,00 € 55,00 € 66,00 €
4 denný 60,00 € 71,00 € 85,00 €
5 denný 73,00 € 87,00 € 104,00 €
6 denný 86,00 € 102,00 € 122,00 €
7 denný 98,00 € 116,00 € 139,00 €
Jednorazový 4,00 € 4,50 € 5,00 €

  

TOP sezóna
25.12.2013 - 6.1.2014 Vianoce
deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 16,00 € 20,00 € 22,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 16,00 € 20,00 € 22,00 €
1 denný 19,00 € 23,00 € 28,00 €
1 denný rodinný (2+1) * - - 62,00 €
1 denný rodinný (2+2) * - - 68,00 €
2 denný 35,00 € 42,00 € 50,00 €
3 denný 52,00 € 60,00 € 77,00 €
4 denný 67,00 € 78,00 € 99,00 €
5 denný 82,00 € 95,00 € 121,00 €
6 denný 96,00 € 112,00 € 142,00 €
7 denný 110,00 € 127,00 € 162,00 €
Jednorazový 5,00 € 5,50 € 6,00 €

  

Jarná lyžovačka
od 10.3.2014
deti junior/senior dospelí
4 hodinový ** 12,00 € 14,00 € 17,00 €
popoludnie - predaj od 11:30 12,00 € 14,00 € 17,00 €
1 denný 15,00 € 17,00 € 20,00 €
1 denný rodinný (2+1) * - - 46,00 €
1 denný rodinný (2+2) * - - 52,00 €
2 denný 25,00 € 29,00 € 35,00 €
3 denný 41,00 € 46,00 € 55,00 €
4 denný 53,00 € 60,00 € 71,00 €
5 denný 65,00 € 73,00 € 87,00 €
6 denný 76,00 € 86,00 € 102,00 €
7 denný 87,00 € 98,00 € 116,00 €
Jednorazový 4,00 € 4,50 € 5,00 €

 

Celosezónne skipasy
sezóna 2013/2014
deti junior/senior dospelí
Celosezónny neprenosný s fotografiou 190,00 € 240,00 € 290,00 €

  

Lyžiarske lístky sa vydávajú na čipových kartách. Záloha na kartu je 5 € a bude vrátená pri odovzdaní nepoškodenej a plne funkčnej karty v pokladni na Martinských holiach.

ZDARMA:
- deti do 6 rokov (narodené od 1.1.2008) len v sprievode rodiča s platným skipasom (predloženie karty poistenca dieťaťa)
- detský vlek - len pre deti do 12 rokov

*1 denný rodinný lístok (2 rodičia + 1 alebo 2 deti)

  • podmienkou predaja sú zhodné priezviská resp. zhodné bydlisko rodiny, predloženie OP rodičov a preukazov poistenca detí, deti musia spĺnať podmienku zľavy na dieťa
  • deti musia spĺňať podmienku dátumu narodenia od 1.1.2002 a mladšie
  • bez predloženia dokladov nie je možné lístky vydať
  • na tieto lístky sa neposkytujú ďaľšie zľavy

**4 hodinový lístok - platí 4 hodiny od zakúpenia v pokladni + 5 minút

Zľavy:
Deti - zľavu môžu využívať len deti od dátumu narodenia 1.1.2002 a mladšie. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť kartu poistenca.
Junior - zľavu môžu využívať osoby narodené od 1.1.1996 do 31.12.2001 a držitelia kariet EURO 26, preukazom ISIC, ITIC a ZŤP. Pri zakúpení sú povinní predložiť ID kartu resp. OP.
Senior - zľavu môžu využívať osoby do dátumu narodenia 30.4.1954. Pri zakúpení lístka sú povinné predložiť OP.
Región - platí na 1denný lístok dospelý po predložení OP s trvalým pobytom v meste Martin a 1denný zľavnený detský lístok po predložení karty poistenca. Poskytnutá regionálna zľava je 15% v dňoch pondelok - piatok. Zľava sa neposkytuje počas TOP sezóny.
Skupiny nad 20 osôb- zľava 10% z ceny lístkov po predložení menného zoznamu a občianskych preukazov alebo kariet poistencov detí. Zľava platí pri kúpe najmenej 20 rovnakých lístkov (s rovnakou dĺžkou platnosti, rovnakým začiatočným dátumom lístka).Skupinové lístky kupuje a platí jedna osoba (vedúci skupiny). Uplatnenie zľavy prosíme nahlásiť v pokladni deň vopred. Nad každých 20 platiacich členov skupiny poskytujeme 1 lístok zadarmo.

Ak v tomto cenníku nie je uvedené inak, zľavy nie je možné spájať a neplatia na rodinné a sezónne lístky. Ceny po zľave sa zaokrúhľujú na 0,50 € smerom nahor.

Pri zľavnených lístkoch a sezónnych lístkoch je nutné sa preukázať pri nákupe alebo na základe výzvy kontroly platným OP resp. ID kartou, prípadne podľa typu zľavy EURO 26 kartou mládeže, preukazom ITIC, ISIC, ZŤP.

V prípade nerešpektovania pravidiel uvedených v tomto cenníku prevádzkovateľ lístok odoberie alebo znehodnotí.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny.
Všetky lístky sú neprenosné.

Cena lyžiarskeho lístka zahŕňa poistenie zásahu Horskej záchranej služby, ktorá je našim zmluvným partnerom. Prípadné úrazy hláste obsluhe vleku alebo Horskej záchrannej službe.

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich prevádzku všetkých dopravných zariadení prevádzkovateľ môže vydať náhradné lístky na iný ľubovoľný termín v sezóne, ak nie je v prevádzke len niektoré z dopravných zariadení náhradu neposkytujeme. Finančná náhrada sa za lístok neposkytuje.

Plné znenie obchodných a reklamačných podmienok prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Winter Park Martinky.

webcam
webcam
interaktívna mapa strediska
akcie
skipas_turiec_white

facebook
web shop
webshop