Contact Us

  KONTAKT

  Adresa

  Winter park Martinky
  Martinské Hole
  036 01 Martin

  Telefón

  Infolinka
  +421/43/4306000

  Faktruačné údaje

  Pro Ski a.s
  Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
  IČO: 35 884 291
  IČ DPH: SK2021814421
  registrácia pri Okresnom súde. Bratislava I., Odd. Sa, Vl. č. 3323/B

  close icon
  info 🔴
  Resort CLOSED
  zjazdovky

  0 / 6

    Lifts and cableways
  snehove podmienky

  0 CM

    Snow depth
  doprava

  Way

    Controlled transport
  doprava

  Way

    Two-way transport
  snehove retaze

  NO

    Snow chains
  pocasie

  15 °C

    Weather
  rychlost vetra

  11 M/S

    Wind speed
  webcam

  CAM

    Webcam